KÜNYE

Sahibi

Berikan Yayınevi Adına

Cuma AĞCA

 

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mustafa YÜCEL

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI

Prof. Dr. Necdet HAYTA

Doç. Dr. Selçuk DUMAN

Doç. Dr. Şennur ŞENEL

Doç. Dr. İlhan AKSOY

Yağmur TUNALI

 

Grafik Tasarım

Berikan Grafik Tasarım

 

Yönetim Yeri

Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 15/1-2

Kızılay/ANKARA

 

Tel: +90 312 232 62 18

Belgegeçer: +90 312 232 14 99

 

Baskı

Berikan Ofset Matbaası Ergazi Mahallesi

Gersan Sanayi Sitesi 2306. Sokak Nu.: 70

Yenimahalle/ANKARA

 

e-posta

devletdergisi@gmail.com

 

Dağıtım

Berikan Dağıtım

bilgi@berikandagitim.com

Kalaba Mah. Haneli Sokak No: 10/A

Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 2326218

Belgegeçer: +90 312 2321499

 

Yayın Türü

Ulusal, Süreli, Üç Aylık

 

Yıllık Abonelik Ücreti

Yurt İçi: 40 TL

Kurumsal: 60 TL

Yurt Dışı: 50 €