SUNUŞ

17 Ekim 2018 13:40 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
2266

DEĞERLİ DEVLET OKURLARI!..
 Dergimizin Eylül-Ekim sayısında keyifle okuyacağınız birbirinden önemli inceleme, araştırma, makale ve konferans konuşmaları ile karşınıza çıkıyoruz. Sizin desteğiniz bize güç veriyor ve ülkü yolunda azimle ilerlememizi sağlıyor. Bu nedenle siz değerli okurlarımıza müteşekkiriz.
Dergimizin ilk sayfalarında yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkmen'in, "Nafia Vekili İsmail Fâzıl Paşa" ile ilgili inceleme yazısı yer alıyor. Köklü bir Osmanlı ailesine mensup olan Yozgat Mebusu İsmail Fâzıl Paşa'nın Birinci Meclisteki faaliyetleri özelinde demir yolları idaresinin millîleştirilmesine yönelik verdiği mücadeleyi anlatan Türkmen, Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde ve modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı sürece tanıklık eden İsmail Fâzıl Paşa'nın yaşamının yakın tarihimizin aydınlatılması açısından çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Türkmen'in bu nefis yazısını Ardahan Üniversitesi Nihat Deli Balta Göle Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Selim Yıldız'ın "Asya Jeopolitiği ve Türk Dünyası Üzerine Düşünceler" başlıklı yazısı izliyor. Makalesinde tarih boyunca dünya hâkimiyet ülküsü ile hareket etmiş olan Türklerin tarihte jeopolitiği en iyi kullanan bir millet olduğunu vurgulayan Yıldız, Avrasya'nın bir siyasi coğrafya olarak dünya hâkimiyetinin belirlendiği bir alan olduğuna dikkat çekiyor.
Bu sayımızda, mezhepçiliğin İslam dünyasına verdiği zararları çarpıcı bir dille anlatan Yazar Mehmet Dumanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlere çarpıcı önerilerde bulunuyor.
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Duman, bu sayımızda merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in, uluslararası güncel sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini farklı bir yaklaşımla anlatıyor.
 Türkiye’nin en temel sorunlarından biri kuşkusuz eğitimdir.  Konuya vâkıf olan eğitimci - bilim adamlarının yaklaşımı son derece önemlidir. Prof. Dr. Temel Çalık ile Doç. Dr. Serkan Koşar’ın birlikte kaleme aldığı günümüzde uygulanan eğitim politikalarına ışık tutulabilecek inceleme yazısı, yeni ufuklar belirliyor.
 Yine Eğitimci Yazar Gazi Karabulut, "Toplumcu Belediyecilik Anlayışının Millî ve Yerli Kodları" başlıklı makalesi son derece önemli ve okunması gereken bir yazı.
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Abdülrezzak ile Dr. Yaşar Kalafat hocalar ise bu sayımızda, "Taşlıca Köyü Halk Kültürünün Arka Planı"nı ele alıp okuyuculara sunuyorlar.
 Yeni Osmanlılar Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Saffet Atak'ın kaleme aldığı "Osmanlı Toplumunda Kadın" konulu makalesi ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin'in "Ziya Gökalp ve Türkçülük Meselesi" konusunda Türk Ocağı Ankara Şubesi'nde verdiği konferansa ait notlar da mutlaka okunması gereken birbirinden değerli yazılar arasında yer alıyor.
Dergimizde yer alan tüm yazıların sağlıklı ve mutluluk içerisinde okunması dileği ile...