EDİTÖRDEN

05 Aralık 2018 12:23 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
1144

EDİTÖRDEN
Dergimizin bu sayısında büyük bir beğeni ile okuyacağınızı tahmin ettiğimiz makale, röportaj ve haberlere yer vermiş bulunuyoruz.
Prof. Dr. Celalettin Yavuz, "Türkiye–NATO İlişkilerinde 'Ayrılık Zamanı' Geldi mi?" başlıklı makalesi ile Türkiye'nin NATO içindeki konumuna değerlendiriyor.
Prof. Dr. Temel Çalık ve Dr. Hasan Tabak tarafından birlikte kaleme alınan "Germiyanoğulları’nın Başkentinden Millî Mücadele'ye Uzanan Yolda: Kütahya Vilayeti" başlıklı makalede, Türk-İslam uygarlığının Anadolu'ya yayılmasında önemli duraklardan birisi olan Kütahya ve çevresine tarihî bir yolculuk yapılıyor.
"Türk Dilinde Yabancı Kelimeler Üzerine" başlıklı çalışmasında Özen Topçu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda ne kadar büyük çabalar sarf ettiğini ve atılımlar yaptığını anlatıyor.
 Prof. Dr. Mehmet Öz, Genel Başkanlığını yaptığı Türk Ocakları Genel Merkezi’nin "Ocakbaşı Sohbetleri"nin yeni dönemdeki ilk konuğu oldu. Öz, “Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu verdiği konferansta ağırlıklı olarak "liyakat" konusu üzerinde duruyor.
Türk Dil Kurumu Konferans Salonu'nda kutlaması yapılan 86. Türk Dil Bayramı töreninde konuşan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk dilinin önemini vurgularken, günlük dilde Türkçenin yerine kullanılan yabancı kökenli kelimelerden örnekler vererek, atalarımızdan bize miras olarak gelen dilimize ihanet edilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ferudun Sezgin'in bu sayımız için kaleme aldığı        "Türk Eğitim Sistemi Açısından Eğitimi İzleme ve Değerlendirmede Yapısal Göstergeler" başlıklı makalesi, Türk millî eğitim sistemine ışık tutacak nitelikte.
Bu sayımızın röportaj konuğu ise Araştırmacı ve Yazar Nesrin Sipahi Osmanova oldu. Bulgaristan doğumlu olan Osmanova, hayatını Bulgaristan'da Türkçenin yaşatılmasına adamış bir isim. Osmanova, en büyük rüyasının memleketi Bulgaristan'da okullarda ana dilimiz Türkçenin okunması olduğunu ifade ediyor.
Prof. Dr. İsmail Özçelik, bu sayımız için "Türkiye'de Hâkimiyet-i Milliye İlkesinin Gerçekleşmesi" konulu bir makale kaleme aldı. Makalesinde "Türkiye'de millî hâkimiyetin toplumun her kesimindeki insanlar tarafından tartışmasız kabul edildiğini ve bunun aksi olan idare ve sistemlerin ise genel kabul görmediğini vurguluyor.
Dergimizin bu sayısındaki son makale Ercan Çitlioğlu’na ait. Çitlioğlu, "Değişen Dünya Dengeleri ve Ulusal Güvenliğimiz" başlıklı makalesinde Soğuk Savaş Dönemi’nin iki kutuplu dünyasında yeşeren ideolojik boyutlu Marksist - Leninist ve Maoist terör örgütlerinin günümüzde dini referans alan ve etnik milliyetçiliğe dayalı terör örgütlerine esin kaynağı olduğunu anlatıyor.